Walter V. Klemp

President, Chief Executive Officer and Chairman of Moleculin Biotech

Mr. Klemp has been Moleculin Biotech’s Co-Founder, Chairman and CEO since 2007. Mr. Klemp has 29 years of experience in startup and high growth companies, the past nine of which have been spent developing FDA-approved dermatology therapy devices and topical compounds.

Pan Klemp jest współzałożycielem, prezesem i dyrektorem generalnym Moleculin Biotech od 2007 r. Pan Klemp ma 29-letnie doświadczenie w startupach i firmach o wysokim wzroście, z których dziewięć zostało wydanych na rozwój zatwierdzonych przez FDA urządzeń do terapii dermatologicznej i związków miejscowych. Pan Klemp był również prezesem i dyrektorem generalnym Zeno Corporation w latach 2004–2010, gdzie z powodzeniem opracował i wprowadził na rynek szereg urządzeń i leków dermatologicznych od koncepcji po zatwierdzenie przez FDA.

Social Share