Tadeusz Wesołowski

Supervisory Board / Rada Nadzorcza NEUCA S.A.

Private investor engaged in projects in the health care sector. In 1990 he established and managed PROSPER company, which after the merger with Torfarm S.A., since 2009 is part of the NEUCA S.A. Capital Group. - leader of the pharmaceutical distribution market in Poland. He was one of the first investors to see the potential of Selvita S.A. For almost 10 years, it has been an important shareholder of the company. It actively invests in interesting projects in the life science industry at an early stage of development.

Inwestor prywatny angażujący się w projekty z branży ochrony zdrowia. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Był jednym z pierwszych inwestorów, którzy dostrzegli potencjał spółki Selvita S.A. Od niemal 10-ciu lat pozostaje istotnym akcjonariuszem firmy. Aktywnie inwestuje w ciekawe projekty z branży life science we wczesnej fazie rozwoju.

Social Share