Tadeusz Pietrucha

representative of the organizer / przedstawiciel organizatorów CEBioForum

President of Supervisory Board at Bio-Tech Group, Founder of Bio-Tech Consulting (1996). Professor and head of Department of Medical Biotechnology at the Medical University of Lodz. Tadeusz completed his Master’s degree in molecular biology at the University of Lodz. He also studied philosophy at this University.

Przewodniczący Rady Nadzorczej w Bio-Tech Group, założyciel Bio-Tech Consulting (1996). Profesor i kierownik Katedry Biotechnologii Medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Tadeusz ukończył studia magisterskie z biologii molekularnej na Uniwersytecie Łódzkim. Studiował także filozofię na tym uniwersytecie.

Social Share