Stanisław Karpiński

biotechnologist, professor of biological sciences / biotechnolog, profesor nauk biologicznych

Polish biotechnologist, professor of biological sciences, academic lecturer, in 2012 secretary of state in the Ministry of Science and Higher Education.

Polski biotechnolog, profesor nauk biologicznych, wykładowca akademicki, w 2012 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Social Share