Maciej Wieczorek

CEO / Prezes Zarządu Celon Pharma S.A

Founder and President of the Management Board of Celon Pharma S.A., doctor of medical sciences in the field of medical biology at the Medical University of Lodz. Scientific scholarship at the University New of Lisbon in Portugal. He deepened his knowledge during the MBA studies conducted by the Warsaw School of Economics and the University of Minnesota. Has many years of experience in managing pharmaceutical companies. He is the creator and co-creator of over a dozen patent applications for classic chemical and biotechnological drugs, and the author of implementations of several best-selling medicines in Poland.
Założyciel oraz Prezes Zarządu spółki Celon Pharma S.A., doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Stypendysta naukowy University New of Lisbon w Portugalii. Swoją wiedze pogłębiał na studiach MBA prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową i Uniwersytet Minnesoty. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami farmaceutycznymi. Jest twórcą i współtwórcą kilkunastu zgłoszeń patentowych dotyczących klasycznych leków chemicznych oraz biotechnologicznych, a także autorem wdrożeń kilku najlepiej sprzedających się leków w Polsce.

Social Share