Sid Senroy

President / Założyciel REGDEV INC

Sid has an MBA from Pepperdine University. Over the last 2 decades, Sid has lead several global Quality and Compliance business units as an executive or as a senior consultant (Biogen as Vice President R&D Compliance , OREXIGEN as Head of Quality, OXIGENE as Vice President – Quality, Compliance and IT, Elan as Senior Director – Clinical Quality, ICOS as Senior Director Manager, ALLERGAN and MSD) leading to approvals of key blockbuster drugs. Sid together with RegDev Inc. specializes in helping companies pass compliance assessments, develop robust quality systems and prepare for FDA reviews and inspections. His leadership skills enable him to form cross-functional alliances for improvement and growth. His sensitivity to cultural nuances has helped him to succeed on a global scale. He has worked extensively in Russia, India, Poland, Ukraine, China, Japan, South Africa, and Australia to name a few.

Sid uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Pepperdine. Przez ostatnie dwie dekady Sid kierował kilkoma globalnymi działami jakości i zgodności jako dyrektor wykonawczy lub starszy konsultant (Biogen jako Vice President R&D Compliance , OREXIGEN jako Head of Quality, OXIGENE jako Vice President – Quality, Compliance and IT, Elan jako Senior Director – Clinical Quality, ICOS jako Senior Director Manager, ALLERGAN i MSD) doprowadzając do rejestracji kluczowych leków.
Sid i jego firma RegDev Inc. specjalizuje się w pomaganiu firmom w pozytywnym przejściu ocen zgodności, opracowywaniu solidnych systemów jakości i przygotowywaniu ich do audytów i inspekcji FDA. Jego umiejętności kierownicze pozwalają mu tworzyć wielofunkcyjne zespoły na rzecz poprawy jakości i wzrostu efektywności. Jego wrażliwość na niuanse kulturowe pomogła mu odnieść sukces w skali globalnej. Pracował intensywnie między innymi w Rosji, Indiach, Polsce, Ukrainie, Chinach, Japonii, Południowej Afryce i Australii, ale to tylko wycinek jego osiągnięć.

Social Share