Robert Koprowski

Professor at the University of Silesia / Profesor Uniwersytetu Śląskiego, ekspert NCBR/expert form NCRD

Robert Koprowski, MD (1997), PhD (2003), Habilitation (2015), professor at the University of Silesia (2018), is an employee of the University of Silesia in Poland, Institute of Computer Science, Department of Biomedical Computer Systems, expert form NCRD. For 20 years, he has been dealing with analysis and processing of biomedical images with particular emphasis on the full automation of measurement for a large inter-individual variability of patients. He is the author of dozens of papers with the impact factor (IF) and more than a hundred of other papers, as well as the author or co-author of six books. Additionally, he is the author of several national and international patents in the field of biomedical devices and imaging. Since 2011, he has been a reviewer of grants and projects (including EU projects) in the field of biomedical engineering and IT.

Robert Koprowski, inż. (1997), dr (2003), hab. (2015), prof. ndzw. (2018), pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Polsce, Instytutu Informatyki, Zakładu Komputerowych Systemów Biomedycznych, ekspert NCBR. Od 20 lat zajmuje się analizą i przetwarzaniem obrazów biomedycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pełnej automatyzacji pomiarów dla dużej zmienności międzyosobniczej pacjentów. Jest autorem kilkudziesięciu prac z czynnikiem wpływu (IF) i ponad stu innych artykułów, a także autorem lub współautorem sześciu książek. Ponadto jest autorem kilku patentów krajowych i międzynarodowych w dziedzinie urządzeń biomedycznych i obrazowania. Od 2011 roku jest recenzentem projektów (w tym projektów unijnych) w dziedzinie inżynierii biomedycznej i informatyki.

Social Share