Piotr Rieske

Professor, Co-founder of Celther Polska and Personather

Piotr Rieske is a co-founder of Celther Polska and Personather. He studied at the Department of Medical Analytics, Pharmacy, Medical Academy in Lodz (1991-1996). He received PhD title in 1998 at the Medical Academy in Lodz. In the years 1999-2005 he was on internships in the USA (Universities: Jefferson, Hahnemann, Temple). In 2006 he received a postdoctoral degree. Since 2010 he has been managing the research and development work of Celther Polska. Since 2012 he has been managing the Cancer Biology Department at the Faculty of Biomedical Sciences and Postgraduate Education at the Medical University of Lodz. In 2013 he received the title of professor. He is an author of more than seventy peer-reviewed scientific publications (stem cell research, molecular oncology). He is an inventor of almost 20 patents and patents applications (regnerative medicine, anticancer therapies).

Piotr Rieske jest współzałożycielem spółek Celther Polska i Personather. Studiował na Oddziale Analityki Medycznej,  Farmacji, Akademii Medycznej w Łodzi (1991-1996). Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1998 na Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999-2005 przebywał na stażach w USA (Uniwersytety: Jeffersona, Hahnemanna, Temple). W 2006 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Od 2010 roku kieruje dziełem Badawczo-Rozwojowym Celther Polska. Od 2012 roku kieruje Zakładem Biologii Nowotworów, na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2013 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest autorem około siedemdziesięciu recenzowanych publikacji naukowych, dotyczących komórek macierzystych i onkologii. Jest współtwórcą kilkunastu patentów i zgłoszeń patentowych, dotyczących medycyny regeneracyjnej i terapii przeciwnowotworowych.

Social Share