Piotr Książek

Managing Director / Dyrektor zarządzający InnerValue

Experienced specialist in investor relations. He manages a team of consultants providing comprehensive Investor and Media Relations services in the largest agency specializing in IR in Poland. He specializes in communication between companies from the healthcare sector in the broad sense of the word. In his career, he has carried out activities for companies such as Selvita, Mabion, Pure Biologics, Scope Fluidics, Polski Bank Komórek Macierzystych or Synektik.

Doświadczony specjalista w obszarze relacji inwestorskich. Zarządza zespołem konsultantów świadczących kompleksowe usługi z zakresu Investor i Media Relations w największej agencji specjalizującej się w IR w Polsce. Specjalizuje się z komunikacji spółek z szeroko pojętej branży healthcare. W swojej karierze realizował działania m.in. dla takich firm jak Selvita, Mabion, Pure Biologics, Scope Fluidics, Polski Bank Komórek Macierzystych, czy Synektik.

Social Share