Paweł Kruś

Lead editor / Redaktor prowadzący "Świat Lekarza"

Medical journalist and publisher, editor-in-chief of "Świat Lekarza" magazine. Creator of the Trust Award "Złoty OTIS". Winner of the St. Camillus Award, Dr. Władysław Biegański Award, Success of the Year in Health Care. 

Dziennikarz medyczny i wydawca, redaktor prowadzący magazynu „Świat Lekarza”. Twórca Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Laureat m.in. Nagrody Św. Kamila, Nagrody Dr. Władysława Biegańskiego, Sukces Roku w Ochronie Zdrowia.

Social Share