Paweł Biernat

Co-founder and co-author of / Współzałożyciel i współautor BIOTTS

Co-founder and co-author of BIOTTS patents and therapeutic systems. Graduate, lecturer and adjunct professor at the Medical University of Wrocław, Faculty of Pharmacy, for 14 years he has been gaining experience in the Department of Medicine Formation and Technology. Drug form technologist, expert in the design of active substance nano-carriers, transdermal systems and sterile, parenteral drug forms. Author of many scientific reports and publications in Poland and abroad.

Współzałożyciel oraz współautor patentów i systemów terapeutycznych BIOTTS. Absolwent, wykładowca i adiunkt Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na wydziale Farmaceutycznym, od 14 lat zdobywa doświadczenie w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku. Technolog postaci leku, ekspert w zakresie projektowania: nanonośników substancji czynnych, systemów transdermalnych oraz jałowych, pozajelitowych postaci leku. Autor wielu doniesień oraz publikacji naukowych polskich i zagranicznych.

Social Share