Paweł Biedrzycki

Editor-in-Chief and publisher / Redaktor Naczelny i wydawca StrefaInwestorow.pl

Editor-in-Chief and publisher of the biggest blog site about the stock exchange in Poland StrefaInwestorow.pl. Lecturer at conferences Effective Investor, Professional Investor, and Wall Street. Winner of the special award of the National Bank of Poland named after Władysław Grabski. Active stock exchange investor since 2003, focused mainly on biotechnology companies.

Redaktor Naczelny i wydawca największego serwisu blogowego o giełdzie w Polsce StrefaInwestorow.pl. Wykładowca na konferencjach Skuteczny Inwestor, Profesjonalny Inwestor, czy Wall Street. Laureat nagrody specjalnej NBP im. Władysława Grabskiego. Aktywny inwestor giełdowy od 2003 roku skoncentrowany głównie na spółkach biotechnologicznych.

Social Share