Kwiecień 2019

Barbara Jaworska-Łuczak

Barbara Jaworska-Łuczak jest absolwentką Akademii Medycznej im. Karola Marcinkiewicza w Poznaniu, podczas których odbyła stypendia w Niemczech, Holandii i Wielkiej Brytanii. Ukończyła także studia podyplomowe w Szkole Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, podczas którego odbyła staż w „Harvard-Jagiellonian Consortium for Health” oraz studia MBA ze specjalizacją Zarządzanie Technologiami Medycznymi w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i […]

Read More/Więcej

Michael Czekajlo

Dr Michael Czekajlo, Dyrektor medyczny Center of Medical Simulation and Healthcare Innovation Hunter Holmes McGuire VA Medical Center. Jego historia w Polsce sięga daleko wstecz. W 1997 roku pomagał w opracowaniu krajowego programu First Responder, a następnie pierwszego Centrum szkoleniowe American Heart Association w celu standaryzacji opieki kardiologicznej w 2000 roku. Inicjatywa AHA doprowadziła do współpracy […]

Read More/Więcej

Marcin Hańczaruk

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 1997 roku. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w adaptacji biznesu do zmieniającego się środowiska, co prowadzi do transformacji w kierunku rentownego rozwoju, rozwoju organizacji, budowania marek korporacyjnych i zespołów o wysokiej wydajności. Jego doświadczenie obejmowało programy przyspieszenia strategii, wydajność organizacji, zarządzanie zmianami, rozwój przywództwa w globalnych i międzynarodowych […]

Read More/Więcej

Walter V. Klemp

Pan Klemp jest współzałożycielem, prezesem i dyrektorem generalnym Moleculin Biotech od 2007 r. Pan Klemp ma 29-letnie doświadczenie w startupach i firmach o wysokim wzroście, z których dziewięć zostało wydanych na rozwój zatwierdzonych przez FDA urządzeń do terapii dermatologicznej i związków miejscowych. Pan Klemp był również prezesem i dyrektorem generalnym Zeno Corporation w latach 2004–2010, […]

Read More/Więcej

Juris Vanags

Prezes zarządu łotewskiej spółki akcyjnej Biotehniskais centrs, która produkuje bioreaktory. Profesor Politechniki w Rydze i zarządza tematem „Inżynieria bioprocesowa”. Członek zarządu jednostki biotechnologicznej w klastrze Cleantech Łotwa. Członek zarządu centrum kompetencji inteligentnych materiałów. Lider projektu wielu branż biotechnologicznych i badań przemysłowych. Można wymienić zastosowania bioreaktorów do produkcji szczepionek dla zwierząt, enzymów dla przemysłu mleczarskiego, bio-nawozów, […]

Read More/Więcej

Grzegorz Kierner

Dyrektor Centrum Współpracy z Gospodarką Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. Do 2018 członek zarządu spółki celowej Politechniki Łódzkiej. Członek rady Porozumienia Centrów Transferu Technologii. Fundator Fundacji PACTT. Współautor publikacji Mam pomysł na Biznes - Kreatywny Przedsiębiorca. Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Województwa Łódzkiego. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe w zakresie [...]
Read More/Więcej

Justyna Barys

Justyna Barys jest absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Pracę magisterską pisała w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W czasie wykonywania badań do pracy magisterskiej była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbyła dwuletni staż w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Noordwijk w Holandii podczas którego pracowała w projekcie MELiSSA [...]
Read More/Więcej

Marek Borzestowski

Marek Borzestowski jest prezesem NanoGroup S.A. – holdingu spółek biotechnologicznych. Przedsiębiorca, menadżer i założyciel wielu innowacyjnych spółek z ponad 20-letnim doświadczeniem jako współwłaściciel i członek zarządu w czołowych polskich firmach biotechnologicznych, IT i e-commerce. Po ponad dziesięciu latach pracy jako prezes pierwszego portalu internetowego w Polsce – Wirtualna Polska, założył polsko-izraelski VC Giza Polish Ventures. […]

Read More/Więcej