Kwiecień 2019

Tadeusz Wesołowski

Inwestor prywatny angażujący się w projekty z branży ochrony zdrowia. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Był jednym z pierwszych inwestorów, którzy dostrzegli potencjał spółki Selvita S.A. Od […]

Read More/Więcej

Paweł Biedrzycki

Redaktor Naczelny i wydawca największego serwisu blogowego o giełdzie w Polsce StrefaInwestorow.pl. Wykładowca na konferencjach Skuteczny Inwestor, Profesjonalny Inwestor, czy Wall Street. Laureat nagrody specjalnej NBP im. Władysława Grabskiego. Aktywny inwestor giełdowy od 2003 roku skoncentrowany głównie na spółkach biotechnologicznych.

Read More/Więcej

Paweł Kruś

Dziennikarz medyczny i wydawca, redaktor prowadzący magazynu „Świat Lekarza”. Twórca Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”. Laureat m.in. Nagrody Św. Kamila, Nagrody Dr. Władysława Biegańskiego, Sukces Roku w Ochronie Zdrowia.

Read More/Więcej

Marcin Szuba

Lekarz zarządzający funduszami medycznymi w Lartiq TFI. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada również dyplomy takich uczelni jak: University of Illinois, Uniwersytet Warszawski, University of Leeds. Doświadczenie zdobywał w takich instytucjach jak New Zealand Pharmaceutical Management Agency, Victorian WorkCover Authority, Nordea PTE. W latach 2009-2014 był związany z TFI PZU, jako Dyrektor […]

Read More/Więcej

Piotr Książek

Doświadczony specjalista w obszarze relacji inwestorskich. Zarządza zespołem konsultantów świadczących kompleksowe usługi z zakresu Investor i Media Relations w największej agencji specjalizującej się w IR w Polsce. Specjalizuje się z komunikacji spółek z szeroko pojętej branży healthcare. W swojej karierze realizował działania m.in. dla takich firm jak Selvita, Mabion, Pure Biologics, Scope Fluidics, Polski Bank […]

Read More/Więcej

Marcin Staniszewski

Prezes Zarządu / Naukowiec / Inżynier. Absolwent University of Akron OH, USA (MS). Doświadczony naukowiec oraz inżynier w naukach technicznych z doświadczeniem menadżerskim pracujący nad innowacyjnymi technologiami o cywilizacyjnym wpływie na społeczeństwo i gospodarkę. Doświadczenie zawodowe. Wieloletnie doświadczenie technologa w działach R&D amerykańskich firm technologicznych. Uczestnik programu badawczego przy współpracy z NASA – Glenn Research […]

Read More/Więcej

Krzysztof Górski

Krzysztof Górski – absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia oraz metodologii, organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi. Od 2008 r. pracownik Ministerstwa Zdrowia odpowiedziany za procesy związane z organizacją konkursów finansowanych ze środków europejskich. Od września 2018 r. członek zespołu ds. powołania Agencji Badań Medycznych, odpowiedzialny […]

Read More/Więcej

Piotr Rieske

Piotr Rieske jest współzałożycielem spółek Celther Polska i Personather. Studiował na Oddziale Analityki Medycznej,  Farmacji, Akademii Medycznej w Łodzi (1991-1996). Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 1998 na Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1999-2005 przebywał na stażach w USA (Uniwersytety: Jeffersona, Hahnemanna, Temple). W 2006 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. Od 2010 roku kieruje […]

Read More/Więcej

Filip Jeleń

Założyciel i główny akcjonariusz spółki. Przez 15 lat naukowiec w Zakładzie Inżynierii Białka UWr. oraz Instytucie Medycyny Molekularnej, USA w grupie laureata nagrody Nobla. Kierownik projektów dofinansowanych ze  publicznych o łącznej wartości ponad 120 mln zł. Odpowiedzialny za koordynację pracy zespołów oraz pozyskiwanie zleceń kontraktowych.

Read More/Więcej

Waldemar Priebe

Badania Dr. Priebe’a łączą biologię z chemią i koncentrują się na projektowaniu i opracowywaniu leków, które selektywnie kierują DNA oraz inhibitorów sygnałów i szlaków metabolicznych ważnych dla przetrwania i rozwoju guza.  Od dawna interesuje się problematyką węglowodanów, począwszy od chemii organicznej węglowodanów do wykorzystania metabolizmu węglowodanów w normalnych komórkach i komórkach nowotworowych. Dr Priebe jest […]

Read More/Więcej