Tomasz Ciach

Founder, Member of the Board / Założyciel, Członek Zarządu NANOGROUP S.A.

Expert in the field of nanotechnology. Professor at the Faculty of Chemical and Process Engineering at the Warsaw University of Technology, head of the biotechnology and bioprocess engineering department. Author of two technologies, 12 granted patents and over 50 publications. Founder of the BioMedLab research group, consultant in: AstraZeneca, Procter & Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. He works mainly on biomedical nanotechnology, active coatings for medical implants, nanoparticles in the treatment of cancer, biodegradable and non-degradable implants, bone-vessel prostheses. It gives a rare but brilliant example of how bold ideas become socially and financially viable.

Ekspert z dziedziny nanotechnologii. Profesor Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, kierownik działu biotechnologii i inżynierii bioprocesowej. Autor dwóch technologii, 12 udzielonych patentów i ponad 50 publikacji. Założyciel grupy badawczej BioMedLab, konsultant w: AstraZeneca, Procter&Gamble, Reckit, Adamed, Balton, Galmed. Pracuje głównie nad nanotechnologią biomedyczną, aktywnymi powłokami do implantów medycznych, nanocząstkami w leczeniu nowotworów, biodegradowalnymi i niedegradowalnymi implantami, protezami kostno-naczyniowymi. Daje rzadki, ale genialny przykład tego, jak odważne pomysły stają się społecznie i finansowo opłacalne.

Social Share