Michael Czekajlo

Co-Chairman of AFI USA

[EN] Dr. Michael Czekajlo is a Critical Care Physician at Hunter Holmes McGuire VA Medical Center and VCU Health System. He has a long established history in Poland assisting with the development of Poland’s national First Responder Program in 1997 and then the first American Heart Association training center to standardize emergency cardiac care in 2000. The AHA initiative lead to collaboration with Poland’s largest foundation the Great Orchestra for Christmas Charity for a CPR for Schools Program in 2006 that has since been implemented in over 5000 public schools and lead to the training of over 1 million school children in CPR.Dr. Czekajlo was the first Fulbright Scholar from the MCV campus of Virginia Commonwealth University and the first to earn an extension. In 2010 he established the first multidisciplinary medical simulation center in Poznan, Poland as his Fulbright project. This center became a model for Poland and on July 4, 2011 lead to the first meeting at the Ministry of Health for the development of a plan to have Poland become the first European country to have a national plan for modelling and simulation in healthcare. The project lead to Poland receiving $65 million Euro from the EU to develop the first national healthcare simulation network in Europe. The Fulbright project had also resulted in the creation of SimChallenge a simulation competition for medical students. The 4th International SimChallenge was held in Paris in June 2017 and the 5th will be held in Barcelona in June 2018.In 2016 Dr. Czekajlo consulted for the President of Poland on healthcare simulation focusing on areas that would improve healthcare outcomes and identify commercial opportunities for Polish companies in healthcare simulation. Since 2014 he has been involved with PLUS-IP (Polish-US Innovation Project) signed between the US State Department and Polish Government. The program has recently been rebranded as Innovation UP (US-Poland) but the goal is the same to increase collaboration and commercialization between the 2 countries. In 2017. Dr. Czekajlo co-founded Alliance for Innovation Foundation to continue work on increasing academic and business collaboration between Poland and Virginia. Dr. Czekajlo completed his undergraduate training at Kean University and Masters at Fairleigh Dickinson University in New Jersey. He then attended Poznan University of Medical Sciences where he completed and MD, PhD program and served on the faculty until 2000 when he began his internal medicine residency at Capital Health System in New Jersey and Critical Care Fellowship at University of Pittsburgh Medical Center.
[PL] Dr Michael Czekajlo jest lekarzem krytycznym w Hunter Holmes McGuire VA Medical Centrum i VCU Health System. Ma długą historię w Polsce, pomagając w opracowanie krajowego programu First Responder w 1997 r., a następnie pierwszego Centrum szkoleniowe American Heart Association w celu standaryzacji opieki kardiologicznej w 2000 roku.
Inicjatywa AHA doprowadziła do współpracy z największą w Polsce fundacją Great Orchestra na Świąteczną Dobroczynność w ramach Programu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w szkołach w 2006 r wdrożony w ponad 5000 szkół publicznych i prowadzący do szkolenia ponad 1 miliona szkół dzieci w CPR.Dr. Czekajlo był pierwszym stypendystą Fulbrighta z kampusu MCV w Wirginii Commonwealth University i pierwszy, który uzyskał przedłużenie. W 2010 roku założył pierwszą multidyscyplinarne centrum symulacji medycznej w Poznaniu jako jego projekt Fulbrighta. To Centrum stało się wzorem dla Polski, a 4 lipca 2011 r. doprowadziło do pierwszego spotkania Ministerstwo Zdrowia za opracowanie planu, aby Polska stała się pierwszym Europejczykiem kraj ma krajowy plan modelowania i symulacji w opiece zdrowotnej. Kierownik projektu do Polski otrzymując 65 mln euro z UE na opracowanie pierwszej krajowej opieki zdrowotnej sieć symulacji w Europie. Projekt Fulbrighta zaowocował również powstaniem SimChallenge to konkurs symulacyjny dla studentów medycyny. Czwarta międzynarodówka SimChallenge odbyło się w Paryżu w czerwcu 2017 r., A 5 odbędzie się w czerwcu w Barcelonie 2018. W 2016 roku dr Czekajlo konsultował się z Prezydentem RP w sprawie symulacji opieki zdrowotnej skupienie się na obszarach, które poprawiłyby wyniki opieki zdrowotnej i zidentyfikowały komercyjne możliwości dla polskich firm w symulacji opieki zdrowotnej. Od 2014 r. Związany z podpisanym między Polską i USA projektem innowacji Departament Stanu USA i rząd polski. Program został niedawno przemianowany jako Innovation UP (USA-Polska), ale celem jest to samo, aby zwiększyć współpracę i komercjalizacja między dwoma krajami. W 2017 r. Dr Czekajlo współtworzył Alliance for Innovation Foundation, aby kontynuować prace
zwiększenie współpracy naukowej i biznesowej między Polską a Wirginią. Dr Czekajlo ukończył studia licencjackie na Kean University i Masters at Fairleigh Dickinson University w New Jersey. Następnie uczęszczał na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Nauki, na których ukończył studia i doktorat, doktorat i służył na wydziale do 2000 roku
kiedy rozpoczął swoją rezydenturę medycyny wewnętrznej w Capital Health System w New Jersey i
Stypendium opieki krytycznej w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Pittsburghu.

Social Share