Michael Czekajlo

Co-Chairman of AFI USA

Dr. Michael Czekajlo is a Critical Care Physician at Hunter Holmes McGuire VA Medical Center and VCU Health System. He has a long established history in Poland assisting with the development of Poland’s national First Responder Program in 1997 and then the first American Heart Association training center to standardize emergency cardiac care in 2000. The AHA initiative lead to collaboration with Poland’s largest foundation the Great Orchestra for Christmas Charity for a CPR for Schools Program in 2006 that has since been implemented in over 5000 public schools and lead to the training of over 1 million school children in CPR.Dr. Czekajlo was the first Fulbright Scholar from the MCV campus of Virginia Commonwealth University and the first to earn an extension. In 2010 he established the first multidisciplinary medical simulation center in Poznan, Poland as his Fulbright project. This center became a model for Poland and on July 4, 2011, lead to the first meeting at the Ministry of Health for the development of a plan to have Poland become the first European country to have a national plan for modelling and simulation in healthcare. The project lead to Poland receiving $65 million Euro from the EU to develop the first national healthcare simulation network in Europe. The Fulbright project had also resulted in the creation of SimChallenge a simulation competition for medical students. The 4th International SimChallenge was held in Paris in June 2017 and the 5th will be held in Barcelona in June 2018. In 2016 Dr. Czekajlo consulted for the President of Poland on healthcare simulation focusing on areas that would improve healthcare outcomes and identify commercial opportunities for Polish companies in healthcare simulation. Since 2014 he has been involved with PLUS-IP (Polish-US Innovation Project) signed between the US State Department and Polish Government. The program has recently been rebranded as Innovation UP (US-Poland) but the goal is the same to increase collaboration and commercialization between the 2 countries. In 2017. Dr. Czekajlo co-founded Alliance for Innovation Foundation to continue work on increasing academic and business collaboration between Poland and Virginia. Dr. Czekajlo completed his undergraduate training at Kean University and Masters at Fairleigh Dickinson University in New Jersey. He then attended Poznan University of Medical Sciences where he completed an MD, PhD program and served on the faculty until 2000 when he began his internal medicine residency at Capital Health System in New Jersey and Critical Care Fellowship at University of Pittsburgh Medical Center.

Dr Michael Czekajlo, Dyrektor medyczny Center of Medical Simulation and Healthcare Innovation Hunter Holmes McGuire VA Medical Center. Jego historia w Polsce sięga daleko wstecz. W 1997 roku pomagał w opracowaniu krajowego programu First Responder, a następnie pierwszego Centrum szkoleniowe American Heart Association w celu standaryzacji opieki kardiologicznej w 2000 roku. Inicjatywa AHA doprowadziła do współpracy z największą w Polsce fundacją – Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W ramach programu resuscytacji krążeniowo-oddechowej w 2006 r wdrożono ponad 5000 szkół publicznych i  przeszkolono  ponad milion uczniów. Dr Czekajlo był pierwszym stypendystą Fulbrighta z kampusu MCV w Wirginii Commonwealth University. W 2010 roku założył pierwsze multidyscyplinarne centrum symulacji medycznej w Poznaniu w ramach projektu Fulbrighta. Centrum stało się wzorem do naśladowania w Polsce. 4 lipca 2011 roku doprowadziło do pierwszego spotkania w Ministerstwie Zdrowia w celu opracowania planu, zgodnie z którym Polska ma stać się pierwszym krajem europejskim, który posiada krajowy plan modelowania i symulacji w opiece zdrowotnej. Kierował projektami dla Polski otrzymując 65 mln euro z UE na opracowanie pierwszej sieć symulacji krajowej opieki zdrowotnej w Europie. Projekt Fulbrighta zaowocował również stworzeniem konkursu symulacyjnego SimChallenge dla studentów medycyny. Czwarty międzynarodowy konkurs SimChallenge odbył się w Paryżu w czerwcu 2017 r., A piąty odbył się w czerwcu w Barcelonie 2019. W 2016 r. Dr Czekajlo skonsultował się z Prezydentem RP w sprawie symulacji opieki zdrowotnej, koncentrując się na obszarach, które poprawiłyby wyniki zdrowotne i określiły możliwości komercyjne polskich firm w zakresie symulacji opieki zdrowotnej. Od 2014 roku jest zaangażowany w PLUS-IP (Polsko-Amerykański Projekt Innowacji) podpisany pomiędzy Departamentem Stanu USA a polskim rządem. Program został ostatnio przemianowany na Innovation UP (USA-Polska), ale celem jest również zwiększenie współpracy i komercjalizacji pomiędzy tymi dwoma krajami. W 2017 r. Dr Czekajlo był jednym z twórców Alliance for Innovation Foundation, aby kontynuować prace nad zwiększeniem współpracy naukowej i biznesowej między Polską a Wirginią. Dr Czekajlo ukończył studia licencjackie na Kean University i Masters at Fairleigh Dickinson University w New Jersey. Następnie uczęszczał na Uniwersytet Medyczny w Poznaniu gdzie ukończył studia i doktorat. W 2000 roku rozpoczął swoją rezydenturę  w Capital Health System w New Jersey. Uzyskał stypendium w Centrum Medycznym Uniwersytetu w Pittsburghu.

Social Share