Mateusz Wołkowicz

COO OF BIO-TECH CONSULTING

Mateusz leads Business Analysis Unit in Bio-Tech Consulting. Since the beginning of his professional career in 2012, he has been associated with BTC, first as a Business Analyst and then as a Project Manager. He works principally on investigating and analyzing R&D projects with high application potential in the healthcare area, especially in innovative pharma and biotechnology. He specializes in assessing the potential value of a technology and its contribution to competitiveness and profitability. Mateusz is a graduate of, and holds a Masters Degree from, the Medical University of Lodz. Currently, he is working on completing his Ph.D. dissertation.

Mateusz prowadzi Dział Analiz Biznesowych w Bio-Tech Consulting. Od początku kariery zawodowej w 2012 roku związany z  BTC, najpierw jako analityk biznesowy, a następnie jako Project Manager. Zajmuje się głównie badaniem i analizą projektów R&D o dużym potencjale aplikacyjnym w dziedzinie opieki zdrowotnej, szczególnie w zakresie innowacyjnej farmacji i biotechnologii. Specjalizuje się w ocenie potencjalnej wartości technologii i jej wkładu w konkurencyjność i rentowność. Mateusz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie pracuje nad ukończeniem doktoratu.

Social Share