Marek Borzestowski

CEO / Prezes Zarządu NANOGROUP S.A.

Marek Borzestowski is a CEO of NanoGroup, a holding of biotechnology companies. He is an entrepreneur, manager and founder of numerous innovative companies with over 20 years of experience as a co-owner and board member in leading Polish biotech, IT, and e-commerce companies. After over a decade working as a CEO of a first internet portal in Poland – Wirtualna Polska, he established Polish Israeli VC Giza Polish Ventures. He is a founder of a think tank Sobieski Institute, Startup Hub Poland Foundation. He is a supervisory board member in numerus innovative companies. Marek graduated from the Faculty of Management and Economics at the Gdańsk University of Technology, he also studied at the University of Wales in Great Britain. He conducted a scientific research at the Nuclear Research Center in Karlsruhe and Technical University of Gdansk.

Marek Borzestowski jest prezesem NanoGroup S.A. – holdingu spółek biotechnologicznych. Przedsiębiorca, menadżer i założyciel wielu innowacyjnych spółek z ponad 20-letnim doświadczeniem jako współwłaściciel i członek zarządu w czołowych polskich firmach biotechnologicznych, IT i e-commerce. Po ponad dziesięciu latach pracy jako prezes pierwszego portalu internetowego w Polsce – Wirtualna Polska, założył polsko-izraelski VC Giza Polish Ventures. Jest założycielem think tanku Instytutu Sobieskiego i Startup Hub Poland Foundation. Członek rady nadzorczej w wielu innowacyjnych spółkach. Ukończył Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, studiował również na University of Wales w Wielkiej Brytanii. Prowadził badania naukowe w Centrum Badań Jądrowych w Karlsruhe i na Politechnice Gdańskiej.

Social Share