Marcin Szuba

Doctor managing medical funds at / Lekarz zarządzający funduszami medycznymi w Lartiq TFI

Doctor managing medical funds at Lartiq TFI. Graduate of the I Faculty of Medicine at the Medical University of Warsaw. He also holds diplomas from such universities as University of Illinois, University of Warsaw, University of Leeds. He gained his experience in such institutions as New Zealand Pharmaceutical Management Agency, Victorian WorkCover Authority, Nordea PTE. In 2009-2014, he worked for TFI PZU as Director for the Medical Sector and fund manager for PZU FIO Energia Medycyna Ekologia and PZU FIZ Medyczny.

Lekarz zarządzający funduszami medycznymi w Lartiq TFI. Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada również dyplomy takich uczelni jak: University of Illinois, Uniwersytet Warszawski, University of Leeds. Doświadczenie zdobywał w takich instytucjach jak New Zealand Pharmaceutical Management Agency, Victorian WorkCover Authority, Nordea PTE. W latach 2009-2014 był związany z TFI PZU, jako Dyrektor ds. Sektora Medycznego oraz zarządzający funduszami PZU FIO Energia Medycyna Ekologia i PZU FIZ Medyczny.

Social Share