Marcin Staniszewski

President of the Management Board/ Prezes Zarządu SDS Optic Sp. z o.o.

President of the Management Board / Scientist / Engineer. Graduate of the University of Akron OH, USA (MS). Experienced scientist and engineer in technical sciences with managerial experience working on innovative technologies with a civilisational impact on society and economy. Professional experience. Many years of experience as a technologist in R&D departments of American technology companies. Participant of the research programme in cooperation with NASA - Glenn Research Center, Cleveland, OH, working on technologies used in the aerospace industry. Founder and President of the Management Board of the innovative company SDS Optic. Member of the Polish-American Business Center in Boston, USA. Specializations: Designing technological solutions on the basis of market needs in optoelectronic fields, and biotechnology. He worked for: AB S.A. (Wrocław, PL), The University of Akron in cooperation with NASA Research Center (Akron, OH, USA). Currently President of the Management Board of SDS Optic Sp. z o.o.

Prezes Zarządu / Naukowiec / Inżynier. Absolwent University of Akron OH, USA (MS). Doświadczony naukowiec oraz inżynier w naukach technicznych z doświadczeniem menadżerskim pracujący nad innowacyjnymi technologiami o cywilizacyjnym wpływie na społeczeństwo i gospodarkę.
Doświadczenie zawodowe. Wieloletnie doświadczenie technologa w działach R&D amerykańskich firm technologicznych. Uczestnik programu badawczego przy współpracy z NASA – Glenn Research Center, Cleveland, OH, pracujący przy technologiach wykorzystywanych w branży lotniczej oraz kosmicznej. Założyciel oraz Prezes Zarządu innowacyjnej spółki SDS Optic. Członek Polsko Amerykańskiego Centrum Biznesowego w Bostonie, USA.
Specjalizacje: Projektowanie rozwiązań technologicznych na podstawie potrzeb rynkowych w dziedzinach optoelektronicznych oraz biotechnologicznych.
Pracował dla AB S.A. (Wrocław, PL), The University of Akron przy współpracy NASA Research Center (Akron, OH, USA). Obecnie Prezes Zarządu SDS Optic Sp. z o.o.

Social Share