Marcin Hańczaruk

Co-Chairman of AFI Poland

He graduated from the Medical University of Białystok in 1997. He has nearly 20 years’ experience in business adaptation to changing environment leading to transformation for profitable growth, organization’s development, building corporate brands and high performance teams. His experience has included strategy acceleration programs, organization efficiency, change management, leadership development in global and international company transformation initiatives and projects. He has led diversified cross functional teams and the whole affiliates in leading international companies: Bristol-Myers Squibb (USA); Schering Plough (USA); Ferring (Switzerland), Amgen (USA). In most recent years he has also served as the President of the Supervisory Board of the Polish Pharmaceutical Chamber and Board Member of local EFPIA. Also since many years using international perspective and network, international project management experience he focuses on initiating, supporting and implementation of cross country projects bridging experts, centers committed to quality improvements in patients care and to healthcare innovation. That led to very well established professional relationship and network with different stakeholders including KOLs, medical societies, PAGs, distributors and governmental bodies. He also over the recent years educates actively on the value of innovation, biotechnology, healthcare system improvements, change management and business development. He serves as Board Member of Healthcare Think Tank, Expert on Innovation -National Centre for Research & Development and Executive partner at Acceptance Ltd.

Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 1997 roku. Ma prawie 20-letnie doświadczenie w adaptacji biznesu do zmieniającego się środowiska, co prowadzi do transformacji w kierunku rentownego rozwoju, rozwoju organizacji, budowania marek korporacyjnych i zespołów o wysokiej wydajności. Jego doświadczenie obejmowało programy przyspieszenia strategii, wydajność organizacji, zarządzanie zmianami, rozwój przywództwa w globalnych i międzynarodowych inicjatywach i projektach transformacji firmy. Prowadził zróżnicowane zespoły funkcjonalne i całe oddziały w wiodących międzynarodowych firmach: Bristol-Myers Squibb (USA); Schering Plough (USA); Ferring (Szwajcaria), Amgen (USA).W ostatnich latach pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Izby Farmaceutycznej i Członka Zarządu lokalnej EFPIA. Od wielu lat, wykorzystując międzynarodową perspektywę i sieć, międzynarodowe doświadczenie w zarządzaniu projektami, koncentruje się na inicjowaniu, wspieraniu i wdrażaniu międzynarodowych projektów mostowych, centrów zaangażowanych w poprawę jakości opieki nad pacjentami i innowacji w opiece zdrowotnej.W ciągu ostatnich lat aktywnie kształci także wartość innowacji, biotechnologii, usprawnień systemu opieki zdrowotnej, zarządzania zmianą i rozwoju biznesu. Pełni funkcję członka zarządu Think Tank Healthcare, eksperta ds. Innowacji – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz partnera wykonawczego w Acceptance Ltd.

Social Share