Edyta Roman

Koordynator projektu w Dziale Inwestycji B+R NCBR/ Project coordinator in the R&D Investment Department of NCRD

Project coordinator in the R&D Investment Department National Centre for Research and Development Since 2010, he has been involved in R&D support and programe coordination at the National Centre for Research and Development. During this time she led such programs as GEKON Joint Undertaking, sector programs supporting the development of innovation in the wood and furniture industries and recycling, as well as research programs in fields related to plant production. Currently, she is involved in a programe supporting R&D works carried out by start-ups.

Koordynator projektu w Dziale Inwestycji B+R

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Od 2010 roku w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju zajmuje się wsparciem B+R oraz koordynowaniem programów. W tym czasie prowadziła takie programy jak Wspólne Przedsięwzięcie GEKON, programy sektorowe wspierające rozwój innowacji w branżach drzewnej i meblarskiej oraz recyklingu, jak również programy badawcze z dziedzin związanych z produkcją roślinną. Obecnie jest zaangażowana w program wspierający prace B+R realizowane przez start-upy.

Social Share