Mikołaj Gurdała

Director of Innovation in the Northern and Central European region / Dyrektor ds. Innowacji w regionie Europy Północnej i Środkowej EIT Health InnoStars

Memories

Katie Pugh's Memories From Gallery

Social Share