Justyna Barys

PhD student in the project / Doktorantka w projekcie MELiSSA

PhD student in the MELiSSA project, Autonomous University of Barcelona (Spain) and the University of Ghent (Belgium) A graduate of the Faculty of Biotechnology and Food Sciences at the Lodz University of Technology. She wrote her master's thesis at the Institute of Physical Chemistry of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. While doing her master's thesis, she was a scholarship holder of the Foundation for Polish Science. She completed a two-year internship at the European Space Agency in Noordwijk in the Netherlands during which she worked in the MELiSSA project (Micro-Ecological Life Support System Alternative). The main The task of the MELiSA project is to develop a bio-regenerative life-saving system in quasino for future lunar and Martian missions. The project aims to create a micro-ecosystem that will give astronauts the opportunity to recover food, water and oxygen from organic waste, carbon dioxide and minerals. The technologies developed in the MELiSA project can also be applied on Earth in areas such as waste management, food production and water supply in harsh environments. Justyna Barys is currently continuing her research in the MELiSA project as a PhD student at two European universities: the Autonomous University of Barcelona in Spain and the University of Ghent in Belgium. She was awarded on the Forbes 30 Under 30 Europe list in 2017 in the Industry category.

Justyna Barys jest absolwentka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Pracę magisterską pisała w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W czasie wykonywania badań do pracy magisterskiej była stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Odbyła dwuletni staż w Europejskiej Agencji Kosmicznej w Noordwijk w Holandii podczas którego pracowała w projekcie MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative). Głównym zadaniem projektu MELiSSA jest opracowanie bio-regeneracyjnego systemu podtrzymywania życia w kosmosie dla przyszłych misji księżycowych oraz marsjańskich. Projekt, ma na celu stworzenie mikro- ekosystemu, który będzie zapewniał astronautom możliwość odzyskiwania jedzenia, wody i tlenu z odpadów organicznych, dwutlenku węgla i minerałów. Technologie opracowywane w projekcie MELiSSA mogą znaleźć zastosowanie także na Ziemi w takich dziedzinach jak gospodarka odpadami, produkcja żywności oraz zaopatrzenie w wodę w surowych środowiskach. Justyna Barys obecnie kontynuuje badania w projekcie MELiSSA jako doktorantka na dwóch europejskich uniwersytetach: Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie w Hiszpanii oraz Uniwersytecie w Gandawie w Belgii.

Justyna Barys została wyróżniona na liście Forbes 30 Under 30 Europe w 2017 roku w kategorii Przemysł.

Social Share