José M. Morey

AI and MedTech Advisor at / Doradca AI i MedTech NASA iTech

José M. Morey is a graduate of the MD University of South Florida in 2007. José is Assistant Professor at the Department of Radiology and Medical Imaging University of Virginia, and an Assistant Professor at Guest Lecturer Singularity University. In addition, he works for Healthcare Informatics Consultant Expert Connect and is the Medical Technology and Artificial Intelligence Officer NASA iTech. He actively participates in the Informatics Leadership Council American College of Radiology. Chief Medical Innovation Officer Liberty Biosecurity, LLC.

José M. Morey jest absolventem MD University of South Florida, którą ukończył w 2007 roku.
José jest adiuktem w Katedrze Radiologii i Obrazowania Medycznego Uniwersytetu w Wirginii, oraz adiunkt na Wydziale Gościnnym Wykładowcy Uniwersytetu Singularity. Dodatkowo jest Konsultantem ds. informatyki w służbie zdrowia Expert Connect i pełni funkcje do spraw technik medycznych I sztucznej inteligencji NASA iTech. Czynnie bierze udział w radzie Przywództwa Informatycznego Amerykańskie Kolegium Radiologii. Dyrektor ds. innowacji medycznych Liberty Biosecurity, LLC.

Social Share