Artur Hugo Świergiel

Director / Dyrektor IBPRS

Polish zootechnician, neurophysiologist, animal treatment researcher, pharmacologist. Professor, habilitated doctor. Social and political activist.

Polski zootechnik, neurofizjolog, badacz leczenia zwierząt, farmakolog. Profesor, doktor habilitowany. Działacz społeczny i polityczny.

Social Share