Jacek Szwajcowski

Founder, President of the Management Board / Założyciel, Prezes Zarządu Pelion S.A.

In 1990, Mr Jacek Szwajcowski co-founded Hurtownia Leków MEDICINES (a wholesale pharmaceutical outlet), in which, upon its transformation into a joint-stock company, he assumed the position of President of the Management Board. The company is still operating, currently as a holding company under the name of Pelion S.A. Mr Jacek Szwajcowski has remained President of the Management Board of the Company, which has been active in the healthcare sector for many years now. According to his representation, Mr Szwajcowski is not conducting any activities competitive to Pelion S.A.’s business, is not a partner in any competitive partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of any competitive company or other legal entity. Mr Szwajcowski has not been entered in the Register of Insolvent Debtors, maintained pursuant to the Polish National Court Register Act. Mr Jacek Szwajcowski has not been a member of a governing body of any entity which would be declared bankrupt or liquidated during his term of office.

Jacek Szwajcowski w 1990 r. założył Hurtownię Leków „MEDICINES”, w której po przekształceniu w spółkę akcyjną objął funkcję Prezesa Zarządu. Spółka kontynuuje swoją działalność obecnie jako spółka holdingowa pod nazwą Pelion SA.. Jacek Szwajcowski nieprzerwanie jest Prezesem Zarządu spółki, która już od wielu lat działa w sektorze ochrony zdrowia. Jacek Szwajcowski jest członkiem zarządu Polskiej Rady Biznesu oraz od 2001 roku uczestnikiem corocznych spotkań World Economic Forum w Davos. Jacek Szwajcowski zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę. Według złożonego oświadczenia nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Pelion SA ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jacek Szwajcowski nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. Jacek Szwajcowski nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji.

Social Share