Grzegorz Kierner

Director of the Center for Cooperation with the Holding of Innovation and Technology Transfer of the Lodz University of Technology

Director of the Center for Cooperation with the Holding of Innovation and Technology Transfer of the Lodz University of Technology. Until 2018, member of the management board of the special-purpose vehicle of the Lodz University of Technology. Member of the Council of Technology Transfer Centers. Founder of the PACTT Foundation. Co-author of the publication. I have an idea for a business - Creative Entrepreneur. Deputy Member of the Monitoring Committee of the Lodz Voivodship. He graduated from the Faculty of Organization and Management at the Lodz University of Technology and post-graduate studies in the field of Computer Science. Coach (Certificate - Schools of Marik Trainers), trainer (ICC certification), advisor for the SME sector. Coach and mentor at the Interdisciplinary School of Innovation of the Lodz University of Technology. Lecturer at postgraduate studies. He has been working on entrepreneurship support and technology transfer since 2005. Author, coordinator, expert, consultant in several projects; professional services in the field of spin-off or spin-out companies with the assumption of "Third employee", "Enterprises of Science", "Incubator of Innovation", "Program for innovative people". He has 10 years of experience as a mentor for startups. Currently, a mentor and an expert in the Young in Łódź competition, I have an idea for a start up, and Szczecin UP. 7 years of experience in running my own business. Expert at PARP, COP and NCBiR.

Dyrektor Centrum Współpracy z Gospodarką Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej. Do 2018 członek zarządu spółki celowej Politechniki Łódzkiej. Członek rady Porozumienia Centrów Transferu Technologii. Fundator Fundacji PACTT. Współautor publikacji Mam pomysł na Biznes – Kreatywny Przedsiębiorca. Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Województwa Łódzkiego. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej oraz studia podyplomowe w zakresie Informatyki. Trener (Certyfikat – Szkoły Trenerów Marik), coach (certyfikacja ICC), doradca dla sektora MSP. Trener i mentor w Interdyscyplinarnej Szkole Innowacji Politechniki Łódzkiej. Wykładowca na studiach podyplomowych. Tematyką wsparcia przedsiębiorczości i transferu technologii zajmuje się od 2005 roku. Autor, koordynator, ekspert, konsultant w kilkunastu projektach (w tym międzynarodowych) wspierających innowacje i transfer technologii (m.in. Innowacja kluczem do sukcesu; Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie; Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej dla rozwoju firm spin-off lub spin-out z wykorzystaniem dobrych praktyk innych krajów UE; Start dla innowacyjnych firm; Przedsiębiorczy Naukowiec; Inkubator Innowacyjności; Inkubator Innowacyjności), międzynarodowych projektach wspierających rozwiązania ekologiczne w sektorze MSP (PeSCoS- w ramach programu Leonadro). Posiada 10 letnie doświadczenie jako mentor dla startupów. Obecnie mentor i ekspert w konkursie Młodzi w Łodzi mam pomysł na start up, oraz Szczecin UP. 7 letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Ekspert PARP, COP i NCBiR.

Social Share