Filip Jeleń

Pure Biologics

Founder and main shareholder of the company. Scientist with 15 years of experience in the Department of Protein Engineering, University of Wrocław, and the Institute for Molecular Medicine, USA, in the Nobel Prize laureate research group. Manager of projects co-financed from public funds with a total value of over PLN 120 million. Responsible for coordinating teamwork and obtaining contractual orders.

Założyciel i główny akcjonariusz spółki. Przez 15 lat naukowiec w Zakładzie Inżynierii Białka UWr. oraz Instytucie Medycyny Molekularnej, USA w grupie laureata nagrody Nobla. Kierownik projektów dofinansowanych ze  publicznych o łącznej wartości ponad 120 mln zł. Odpowiedzialny za koordynację pracy zespołów oraz pozyskiwanie zleceń kontraktowych.

Social Share