próbki w laboratorium

Nie tylko pieniądze. Wsparcie z NCBR dla projektów biotechowych

Firmy i jednostki naukowe realizujące nowatorskie projekty w dziedzinie biotechnologii mogą skorzystać ze wsparcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Tylko w tym roku na wsparcie projektów B+R NCBR przeznaczyło ponad 6 mld zł. NCBR to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansująca projekty B+R o potencjale rynkowym. Centrum pomaga „od pomysłu do przemysłu”, na wszystkich etapach realizacji projektów.

       Gros środków z NCBR jest przeznaczonych na wsparcie w postaci bezzwrotnego dofinansowania działalności innowacyjnej polskich firm. Można aplikować o środki na opracowanie innowacji produktowych oraz procesowych, a dofinansowanie jest udzielane na realizację projektów obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko te drugie – mówi Aleksandra Mościcka-Studzińska, zastępca dyrektora Działu Koordynatorów NCBR.

Flagowym programem dla przedsiębiorców i – mogących występować w roli

konsorcjantów – jednostek naukowych jest „Szybka Ścieżka”. Cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż wnioskodawcy otrzymują informację o przyznaniu dofinansowania – nawet do 80% wartości projektu – już w ok. 90 dni od zamknięcia danej tury naboru wniosków.

Można w nim także uzyskać dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, na przykład: opracowania dokumentacji wdrożeniowej, usług rzecznika patentowego, testów, certyfikacji czy badania rynku. Wśród beneficjentów programu znajduje się liczne grono firm biotechnologicznych. Dzięki wsparciu NCBR przedsiębiorcy i naukowcy pracują m.in. nad terapią celującą w metabolizm komórek nowotworowych, wysokosprawną biotechnologią „zgazowania” osadów pościekowych, systemem do separacji i biobankowania krwi, technologią wytwarzania terapeutycznych przeciwciał w oparciu o bakteryjne systemy ekspresyjne czy mikroczujnikiem do różnicowania etiologii infekcji górnych dróg oddechowych.

   Rozwój słynnego klastra technologicznego „Route 128” był zainicjowany budową obwodnicy Bostonu – liczymy, że „Szybka ścieżka” zbudowana przez NCBR będzie efektywnym impulsem do tworzenie ekosystemu firm innowacyjnych, także w sektorze biotechnologii – dodaje Aleksandra Mościcka-Studzińska.  

Łączny budżet tegorocznych konkursów „Szybkiej Ścieżki” to aż 2,25 mld zł. Obecny nabór wniosków trwa do 1 lipca, a kolejny rozpocznie się 16 września. Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania mogą skorzystać z dostępnej na stronie internetowej NCBR aplikacji „Asystent innowacji”, jak również usług Punktu Informacyjnego w siedzibie Centrum. Od czerwca będą mogli wziąć udział w kolejnej edycji bezpłatnych spotkań z ekspertami NCBR w ramach ogólnopolskiego cyklu „NCBR dla firm – wsparcie dla przedsiębiorców z POIR” (www.ncbrdlafirm.pl).

Dofinansowania przydzielane w trybie konkursowym to jednak nie jedyny mechanizm wsparcia projektów B+R. NCBR z powodzeniem wprowadził i rozwija również inne instrumenty, w tym – co jest szczególnie interesujące dla spółek biotechnologicznych – instrumenty oparte o fundusze venture capital, w tym fundusze seedowe programu BRIdge Alfa. Poprzez dysponujące obecnie kwotą ok. 2 mld zł wehikuły inwestycyjne, tzw. Alfy, oferuje finansowanie projektów w fazie PoP i PoC wraz z opieką biznesową. Inwestowaniem w spółki biotechnologiczne może być również zainteresowany utworzony przez NCBR w 2017 roku fundusz TDJ Pitango Ventures. Uruchamiając fundusz Centrum rozpoczęło współpracę z jednym z wiodących izraelskich funduszy VC – Pitango, dzięki czemu jego przedstawiciele pracują w zespole zarządzającym funduszu. Docelowa kapitalizacja TDJ Pitango Ventures wynosi 210 mln zł, z czego połowa to środki z NCBR.

Informacje o programach i aktualnych konkursach są dostępne na stronie ncbr.gov.pl