mikroskop

Jak Agencja Badań Medycznych pomoże w innowacyjnych projektach?

Nowa jednostka – Agencja Badań Medycznych zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas Central European BioForum 2019.

ABM to nowy organ powołany przez Sejm. Agencja ma wspierać budowanie partnerstwa prywatno-publicznego w zakresie ochrony zdrowia. Inwestowanie w badania naukowe z dziedziny medycyny i nauk o zdrowiu ma się przełożyć na wyższy poziom świadczonych usług.

ABM będzie tworzyć i nadzorować projekty badawczo-rozwojowe, a także czuwać nad ich przebiegiem.

Działalność Agencji Badań Medycznych będzie tematem jednego z seminariów: „Rola Agencji Badań Medycznych w rozwoju innowacyjnej ochrony zdrowia”